Bouwprojecten

Ik ondersteun u graag bij de voorbereiding en uitvoering van uw bouwproject. Bouwen betekent in de praktijk meestal dat u de woon- of werkomgeving van andere mensen tijdelijk komt verstoren voordat het eindresultaat zichtbaar is. Niet iedereen heeft daar begrip voor of is net zo enthousiast als u en uw medewerkers en soms kunt u op flink wat tegenwerking rekenen. Het feit dat het plan past binnen het bestemmingsplan of dat het gemeentebestuur akkoord is, blijkt vaak geen overtuigend argument te zijn voor kritische (buurt) bewoners en ondernemers.

Draagvlak

U kunt echter voor meer draagvlak en begrip voor uw project zorgen door al in de voorbereidingsfase de omgeving hierbij te betrekken en – voor zover mogelijk – te laten participeren. Ook is het zinvol om tijdens de uitvoering van uw project de omgeving op tijd te informeren over mogelijke overlast en mee te laten praten over hoe die overlast zoveel mogelijk kan worden beperkt.

Ervaring

Ik heb ervaring met grote en kleine bouwprojecten. Zo verzorgde ik het volledige communicatietraject (in- en externe communicatie, woordvoering en advisering beleidsadviseurs en gemeentebestuur) bij:

 • verdubbeling spoorbaan en bouw spoortunnel in Rijswijk
 • aanleg van tramlijn 17 door Rijswijk
 • aanleg van tramlijn 15 door Rijswijk
 • renovatie van het winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk
 • herinrichting van de openbare ruimte in het winkelcentrum van Oud-Rijswijk
 • MER-traject voor het Trekvliettracé (huidige Rotterdamsebaan)
 • herinrichting van het Rijswijkse Bos
 • bouw Burgemeester Waaijerbrug in Zoetermeer
 • diverse kleine bouwprojecten in Zoetermeer

Wat kan ik voor u betekenen

Ik kan voor het complete communicatietraject voor een (bouw)project zorgen. Hiervoor draai ik mee in uw projectteam, schrijf een communicatieplan en -kalender (die wordt gekoppeld aan de projectplanning) en voer dat plan ook uit. Denk hierbij aan:

 • informeren van betrokken doelgroepen (in- en extern) via tekstproducties, informatiebijeenkomsten of andere middelen
 • raadplegen van deze doelgroepen
 • schrijven van persberichten, bewonersbrieven, webteksten, teksten voor social media, nieuwsbrieven en alle andere teksten die voor het project nodig zijn
 • adviseren van projectleider en wethouder
 • oog hebben voor niet alleen de belangen van de projectleider, maar ook voor die van de andere doelgroepen, zoals inwoners en het (gemeente)bestuur.