Portfolio

 

Ik heb gewerkt voor onder meer:

 • Bureau Coördinatie Stedelijke Vernieuwing
 • Bureau Karin de Lange
 • Emancipatiebureau Den Haag
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Rijswijk
 • Gemeente Zoetermeer
 • Griffie gemeente Rijswijk
 • Humanistische Alliantie Haaglanden
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Kinderombudsman
 • Nederlands Bureau voor Toerisme
 • Nieuwsblad NU
 • Randstedelijke Rekenkamercommissie
 • Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg/Rijswijk
 • Stadsgewest Haaglanden
 • Stichting Buurtbeheer en -Ontwikkeling Zeeheldenkwartier (BBOZ)
 • VNG
 • Verzekeringsmagazine VVP
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet