Werkwijze

Ik neem opdrachten aan volgens een transparante standaardprocedure. Allereerst heb ik een kennismakings- en intakegesprek met de opdrachtgever. Op basis daarvan maak ik een plan van aanpak met daarbij een begroting en een planning. Deze leg ik ter accordering aan de opdrachtgever voor. Na overeenstemming hierover ga ik aan de slag. Tussentijdse evaluaties vinden plaats waar nodig, een eindevaluatie is echter altijd aan de orde na afronding van een project.