Menu

KvK: H1234567
BTW: 1234567

Ik werk met de leveringsvoorwaarden van Tekstnet en stuur ze je op verzoek toe.

Portfolio

Ik heb in de afgelopen jaren veel mooie opdrachten voor vooral de overheid mogen uitvoeren. Deze variëren van het verzorgen van het gehele communicatietraject van een bouwproject tot het schrijven van nieuwsbrieven, toespraken, redigeren en herschrijven van teksten en het organiseren van campagnes. Ook verzorg ik schrijfcursussen op maat.

Een greep uit mijn klantenkring: Emancipatiebureau Den Haag, gemeenten Den Haag, Lansingerland, Rijswijk en Zoetermeer, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Humanistische Alliantie Haaglanden, Kinderombudsman, Nederlands Bureau voor Toerisme, Nieuwsblad NU, Randstedelijke Rekenkamercommissie, Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg/Rijswijk, Stadsgewest Haaglanden, stichting Buurtbeheer- en Ontwikkeling Zeeheldenkwartier (BBOZ), VNG, Verzekeringsmagazine VVP, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet, Werkvloer (personeelsblad voor werknemers in de diervoederindustrie).