Menu

KvK: H1234567
BTW: 1234567

Ik werk met de leveringsvoorwaarden van Tekstnet en stuur ze je op verzoek toe.

(Eind)redactie en schrijven

Ik heb de redactie en eindredactie van een groot aantal teksten verzorgd. Enkele voorbeelden:Herschrijven begrotingskrant gemeente Zoetermeer (2011)

Kinderrechtenmonitor van de Kinderombudsman (2012)

Jaarverslag 2012 van de Kinderombudsman (2013)

Eindredactie van het eindrapport van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale informatie – Koninklijke Bibliotheek (2015)

redigeren digitale personeelsadvertenties van de gemeente Den Haag (2016 – 2017)

eindredactie, herschrijven en schrijven van diverse teksten (persberichten, webteksten, bewonersbrieven, interviews met bestuursleden en medewerkers) voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht

herschrijven Rijswijk schoon – actieplan, beleidsnota over (zwerf)afval (gemeente Rijswijk – 2019)