Menu

KvK: H1234567
BTW: 1234567

Ik werk met de leveringsvoorwaarden van Tekstnet en stuur ze je op verzoek toe.

Kranten, nieuwsbrieven, tijdschriften en personeelsbladen

Kranten, nieuwsbrieven en tijdschriften

  • Nieuwsblad Nu (Haags huis-aan-huisblad): samenstellen wekelijkse Uitpagina, eindredactiewerk (1988 – 1992)
  • Haagse Stadskrant, gemeentelijke huis-aan-huiskrant: artikelen en reportages (gemeente Den Haag, jaren negentig)
  • Verzekeringsmagazine VVP (vakblad voor de verzekeringswereld) – interviews met sleutelfiguren uit de verzekeringswereld en aanverwante bedrijven voor humaninterestrubriek (1988 – 1996)
  • Magazine Management Development Brand (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – 2000 – 2010): samenstellen magazine, interviews, artikelen.
  • Z+, magazine van de afdeling Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Zoetermeer (2008 – 2012): ik interviewde deelnemers aan werk- en scholingstrajecten, verzorgde vaste rubrieken en de drukwerkbegeleiding;
  • Het Waterschap in opdracht van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht: artikelen over het werk van het waterschap.

Personeelsbladen

Een papieren personeelsblad zorgt voor grotere betrokkenheid van medewerkers bij hun werk: ze leren collega’s beter kennen en kunnen het thuisfront beter betrekken bij hun werk. Ik was/ben vetrokken bij de volgende personeelsbladen:

  • Sirene, personeelsblad van het directoraat-generaal Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1999 – 2013): ik verzorgde interviews, schreef artikelen en was eindredacteur;
  • Spiegels en opvolger Prikbord: personeelsblad van de gemeente Rijswijk (tot 2010): ik verzorgde interviews, schreef artikelen en was eindredacteur;
  • Werkvloer, personeelsblad voor medewerkers in de diervoederindustrie (2017 -heden): ik schrijf artikelen en verzorg interviews.