Menu

KvK: H1234567
BTW: 1234567

Ik werk met de leveringsvoorwaarden van Tekstnet en stuur ze je op verzoek toe.

’t Kofschip

Je kunt ’t Kofschip gebruiken om te kijken of een werkwoord in de verleden tijd met -de of -te moet worden vervoegd. Het werkt zo:

  • kijk naar de stam van het werkwoord. Dat is het werkwoord zonder -en erachter: vegen – veeg, halen – haal, kloppen – klop
  • kijk of de laatste letter van de stam in ’t kofschip zit: eindigt de stam op een t, k, f, s, c, h of p?
  • dan vervoeg je de verleden tijd met een t. Kloppen – klopte, pakken – pakte, vissen – viste.
  • andere werkwoorden krijgen in de verleden tijd -de erachter. Halen – haalde, vegen – veegde
  • het voltooid deelwoord wordt van de verleden tijd afgeleid en heeft dus ook een t of een d: geklopt, gepakt, gevist, gehaald, geveegd.