Menu

KvK: H1234567
BTW: 1234567

Ik werk met de leveringsvoorwaarden van Tekstnet en stuur ze je op verzoek toe.

Wraak van de freelancer

Sommigen noemen het de wraak van de freelancer. De werkelijkheid is prozaïscher: op de plek van deze puinhopen aan de Sir Winston Churchilllaan in Rijswijk stond het voormalige ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het leegstaande gebouw moest worden gesloopt en met springstof ging dat vlugger en met minder langdurige overlast voor de omgeving dan met een sloopkogel. Na een lange periode van voorbereidingen was het op maandag 25 september 2000 zover: omwonenden moesten voor een dag hun huis uit, het verkeer werd omgeleid en de omgeving afgezet. Na een fluitsignaal zeeg het gebouw in een paar minuten ineen. Ik verzorgde de communicatie over dit project.