Menu

KvK: H1234567
BTW: 1234567

Ik werk met de leveringsvoorwaarden van Tekstnet en stuur ze je op verzoek toe.

Bouwprojecten

Verdubbeling spoorbaan en bouw spoortunnel (gemeente Rijswijk – 1992 – 1996)

De gemeente Rijswijk werkte samen met de Nederlandse Spoorwegen tussen 1992 en 1996 aan de verdubbeling van de spoorbaan tussen de gemeentegrenzen met Den Haag en Delft. Een deel van de spoorbaan is in een tunnel aangelegd. Het was een immens bouwproject dwars door de bebouwde kom. Ik verzorgde alle soorten communicatie, zoals informeren van de omgeving, organiseren van rondleidingen, opstellen persberichten en nieuwsbrieven en advisering medewerkers en bestuur.

Na afloop schreef ik er een boek over: Rijswijk, een barrière geslecht

Aanleg tramlijn 17 (gemeente Rijswijk – 1996 – 1998)

Het toenmalige stadsgewest Haaglanden (nu Metropoolregio Rotterdam – Den Haag) legde samen met de gemeente Rijswijk een nieuwe tramlijn aan van (toen) Den Haag Centraal naar Wateringseveld. De tramlijn loopt in Rijswijk door woonwijken en het bedrijventerrein Plaspoelpolder. Ik verzorgde alle soorten communicatie, zoals informeren van de omgeving en pers en adviseren van medewerkers en bestuur.

Na afloop schreef ik er een boek over: Portret van een tramlijn

Renovatie winkelcentrum In de Bogaard (gemeente Rijswijk – eind jaren negentig)

Het winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk (1963) was in de jaren zestig van de vorige eeuw een modern en toonaangevend winkelcentrum, maar leed zo’n vijfentwintig jaar later onder de toegenomen concurrentie van nieuwe winkelcentra in de omgeving. De gemeente en vastgoedeigenaren werkten samen bij een grootscheepse renovatie van het winkelcentrum. Ik zorgde voor de communicatie over de herinrichting van de openbare ruimte, organiseerde een eindfeest en schreef er een boek over: Metamorfose van een winkelcentrum

Aanleg tramlijn 15 (stadsgewest Haaglanden – 2001 – 2002)

In opdracht van het stadsgewest Haaglanden verzorgde ik alle communicatie over de aanleg van tramlijn 15, een destijds nieuwe lijn van Den Haag Centraal naar Nootdorp.

Herinrichting Rijswijkse Bos (gemeente Rijswijk – 2009 – 2010)

Het Rijswijkse Bos, onderdeel van de Landgoederenzone tussen Rijswijk en Den Haag), was ooit een onderdeel van het park rondom het Huys te Nieuwburg, gebouwd door Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Na de Tweede Wereldoorlog is het bos opnieuw aangeplant, maar werd daarna maar sporadisch onderhouden. In 2009 heeft de gemeente het bos een grootschalige onderhoudsbeurt gegeven, waarbij gekapte bomen door paarden uit het bos werden gesleept. Bij archeologisch onderzoek zijn restanten gevonden van de fundering van het Huys te Nieuwburg. Inwoners van Rijswijk werden betrokken bij de voorbereidingen van het onderhoud en bij de uitvoering daarvan.

Ik begeleidde het intensieve participatietraject, verzorgde de totale communicatie en schreef een boek over het project: ‘Het Rijswijkse Bos, groene enclave met rijk verleden’

Burgemeester Waaijerbrug (gemeente Zoetermeer 2013 – 2014)

De Burgemeester Waaijerbrug is een brug voor langzaam verkeer over de Leidschendamseweg (N469) en de trambaan van de RandstadRail tussen Zoetermeer en Den Haag, die het Westerpark verbindt met de Nieuwe Driemanspolder en het Buytenpark. Ik verzorgde de omgevings- en perscommunicatie en organiseerde het feest rondom de oplevering. Ook schreef ik er een boek over: Burgemeester Waaijerbrug, bijzondere verbinding tussen bijzondere natuurgebieden

Kleinere (bouw)projecten

Voor deze projecten verzorgde ik de communicatie, schreef bijbehorende teksten en organiseerde participatietrajecten en informatiebijeenkomsten.

Gemeente Rijswijk:

herinrichting openbare ruimte Oud Rijswijk, invoering hondenbeleid, herinrichting Haagweg, openbare verlichting, afvalbeleid.

Gemeente Zoetermeer:

uitbreiding Stadshart met Cadenza, herinrichting buurwinkelcentra, nieuwbouw scholen Dr. J. W. Paltelaan, opstellen Visie Openbare Ruimte, opstellen Visie Buytenpark, uitbreiding SnowWorld, opstellen wijkontwikkelingsplannen, 400 jaar Meerpolder.